Powrót do listy wiadomości

Najnowsze wiadomości

3 kwiecień 2018

Kapitanowie! Od 28 marca do 05 kwietnia 2018 r. trwają zgłoszenia do Ligi Szóstek X edycji BLS!

Kapitanowie drużyn BLS!
Od 28 marca (środy) 2018 r. godz. 8:00 do 05 kwietnia (czwartku) 2018 r. godz. 15:00 trwają zgłoszenia do Ligi Szóstek X edycji BLS!

Poprawnie wypełnione zgłoszenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w dni pracujące w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Organizatora (BOSiR, ul. Włókiennicza 4, pok. 218 - I piętro) wraz z opłatą wpisową 450 zł.
Zgłoszenia drużyn w innym niż w/w terminie nie będą przyjmowane.

Pierwszeństwo zgłoszenia do Ligi Szóstek mają wszystkie zespoły z ustalonych po I Turnieju Halowym lig od I do V oraz drużyny, które zajęły miejsca od 1 do 6 w lidze VI oraz dwie nowe z listy rezerwowej (Alfa Team oraz Browar Murza Gol).
Poprawnie wypełnione zgłoszenie drużyny (druk należy pobrać ze strony www.blspilkanozna.ligspace.pl w zakładce Informacje/Download) to takie, które zawiera:
- imiona, nazwiska, pełne daty urodzenia oraz podpisy minimalnie 10 osób w kolejności alfabetycznej,
- imiona, nazwiska, pełne daty urodzenia oraz podpisy maksymalnie 25 osób w kolejności alfabetycznej,
- w przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz oświadczenie rodzica / opiekuna zezwalające na grę,
- datę (prawy górny róg pierwszej strony),
- czytelny podpis jednej osoby odpowiedzialnej za drużynę (prawy dolny róg pierwszej strony),
- nazwisko i imię
jednej osoby odpowiedzialnej za drużynę,
- telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za zespół,
- e-mail używany przez osobę odpowiedzialną za zespół,
- nazwisko i imię trenera lub osoby towarzyszącej drużynie, która podczas meczu może przebywać w strefie zmian (1 osoba).
Zawodnicy, którzy nie złożyli podpisu w zgłoszeniu nie będą wpisywani do składu zespołu do momentu:
- złożenia podpisu w terminie do 12kwietnia (czwartek, godz. 15:00) w siedzibie Organizatora (BOSiR, ul. Włókiennicza 4, pok. 218 - I piętro),
- złożenia podpisu i wpłaty 10 zł (jak za dopisanie nowego zawodnika) u koordynatora na „orliku” podczas rozgrywek BLS, przed drugim meczem swojej drużyny w Lidze Szóstek.
Po złożeniu zgłoszenia do Organizatora nowi zawodnicy będą mogli zostać dopisani do zespołu wtedy, gdy:
- złożą podpis (podając imię, nazwisko i datę urodzenia) w terminie do 12 kwietnia (czwartek, godz. 15:00) w siedzibie Organizatora (BOSiR, ul. Włókiennicza 4, pok. 218 - I piętro) bez dodatkowej opłaty,
- złożą podpis (podając imię, nazwisko i datę urodzenia) oraz wpłacą 10 zł (za dopisanie nowego zawodnika) u koordynatora BLS podczas rozgrywek) przed drugim meczem swojej drużyny w Lidze Szóstek.

- nie będzie możliwości wpłacenia 10 zł przed i podpisu po drugim meczu swojej drużyny (zawodnik, który nie złoży podpisu przed drugim meczem swojej drużyny nie będzie mógł uczestniczyć w turnieju).

UWAGA!!!
Zespoły, które wypełnią błędnie druk zgłoszenia (nie w kolejności alfabetycznej, brak wszystkich podpisów, nie uzupełniona rubryka przybyli/ubyli lub brak dat urodzenia) mogą liczyć się z jego nieprzyjęciem.
Nie dostarczenie poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia w wyznaczonym terminie na jego złożenie skutkować będzie utratą uczestnictwa w turnieju.
Informujemy, iż drużyny, które nie dopełnią formalności w terminie do godz. 15:00 – 05 kwietnia 2018 r. stracą możliwość uczestnictwa w Turnieju. Zamiast nich przyjmowane będą kolejne drużyny z listy rezerwowej.


DATA  ROZPOCZĘCIA  TURNIEJU
Turniej planowo rozpoczynamy w weekend 14/15 kwietnia (sobota/niedziela) 2018 r.
Mecze rozgrywane będą na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 50 (ul. Pułaskiego 96) w Białymstoku.

Szczegółowy terminarz zostanie podany po zgłoszeniu się wszystkich drużyn do rozgrywek Ligi Szóstek X edycji BLS.W informacji mailowej do wszystkich kapitanów przesłałem w załączniku:
1. Planowany harmonogram rozgrywek.pdf
2. Zgłoszenie zespołu do LS X edycji BLS 2018 – przykład.pdf
3. Zgłoszenie zespołu do LS X edycji BLS 2018 – przykład.docx

4. Zgłoszenie zespołu do LS X edycji BLS 2018 (do wypełnienia ręcznego).pdf
5. Zgłoszenie zespołu do LS X edycji BLS 2018 (do wypełnienia na komputerze).docx
6. Oświadczenie opiekuna do LS X edycji BLS 2018.pdf
7. Oświadczenie opiekuna do LS X edycji BLS 2018.doc

Pokaż wiadomości